Vòng đời của tên miền .VN

Quản lý tên miền

TÊN MIỀN CỦA BẠN
ĐÃ HẾT HẠN SỬ DỤNG. VUI LÒNG LIÊN HỆ NHÀ ĐĂNG KÝ
ĐỂ GIA HẠN TÊN MIỀN

Vòng đời của tên miền .VN

 • Trạng thái tên miền tự do: là trạng thái mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có
  thể đăng ký sử dụng tên miền.
 • Trạng thái tên miền đã đăng ký: Tên miền đã được đăng ký.
 • Gia hạn/Duy trì tên miền: Ngay sau khi đăng ký, tên miền phải được duy trì tối thiểu 1
  năm. Khi tên miền hết hạn, chủ thể có 25 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.
 • Trạng thái tạm ngừng hoạt động: Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 25 sau khi hết hạn, tên miền
  trong trạng thái tạm ngừng hoạt động.
 • Trạng thái xử lý thu hồi: Sau 25 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ chuyển sang trạng
  thái xử lý thu hồi, chủ thể không thể gia hạn tên miền. Tên miền bị thu hồi và đưa về trạng thái
  tự do để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *